medyum

Medyum hakan hoca

Medyum, Medyumlar, Medyum Hoca, Büyü ve Büyülerin Sırrı

Değerli kardeşlerim; bir medyum hoca olarak dileğim sizlerin  Allahtan başka  kimseye muhtaç olmadan yaşamanızdır. Umarım hayat size hep cömert olur. Medyum hakan Hoca

Allaha Emanet Olun


Yıldızname, Aşk büyüsü, bağlama büyüsü, vefk, büyü nasıl bozulur, büyü bozma, muska, büyüler, medyum, medyumlar, medyuma, kısmet açma hakkında bilmek istediklerinizi kısaca anlatacağım


web siteme hoş geldiniz Allahtan dileğim hiç bir Medyuma ve kula muhtaç olmadan yaşamanızdır.

Medyum
 

Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bir medyumun para normal bir fenomen ortaya koymasında medyumun ruhundan başka bir ruhun var olması şart değildir. Yani medyumun ruhundan başka bir ruhun söz konusu olmadığı medyum tezahürler de mevcuttur. Fakat kimi medyum tezahürlerde ilk etkenin medyum un ruhunun mu yoksa bir bedensiz ruhun mu söz konusu olduğunu anlamak son derece güçtür.

Spiritüalist anlayışa göre, medyum luk yeteneğine sahip olmak bir hüner değildir ve spiritüalist etik anlayışına göre, kişinin bu yeteneğini asla yanlış yollarda veya çıkar amacıyla kullanmaması gerekir. Zaten spiritüalistler ruhsal irtibat seanslarının çıkar sağlamak, geleceği öğrenmeye çalışmak veya vakit geçirmek amacıyla düzenlenmesi ve irtibat kurulan ruha bu tip soruların yöneltilmesi halinde seanstakileri ne gibi tehlikelerin beklediklerini bildiklerinden, böyle şeylere asla eğilim göstermezler. Bu tip seansları düzenleyenler deneysel spiritüalizm hakkında yeterince görgü, bilgi ve deneyime sahip olmadan bu işe kalkışanlardır ki, böyle kimselerin sonu genellikle obsesyon olayı ile, yani akıl hastanesine gidişle biter. Neo-spiritüalist terminolojide medyum luk yalnızca psişik duyarlı olmaktan ibaret değildir; "medyum", medyum luk hakkında yeterince, görgü, bilgi ve deneyime sahip olmasının yanı sıra, medyum luğun gereklerini, vazifelerini, sorumluluklarını yeterince bilen ve uygulayan kimseye denir. Üstelik, medyum un gereken niteliklere sahip olması da yeterli değildir; o niteliklere medyumu transa sokan ve yönlendiren operatörün de sahip olması gerekir.Kısaca ruhçulara göre, medyum luk ne falcılıktır, ne de amatörce yapılabilecek bir iştir.

 

Medyum Hakan Hoca

 

Çalışma hayatım boyunca bana en çok müracaat edilen konu Giden sevgiliyi getirme ve muhabbet artırmadır. Aşk; Bağlama giden sevgiliyi getirme; Sevgi ve muhabbet konularında bugüne kadar yaptığım olumlu çalışmalarla bir çok kardeşime yardımcı oldum.Allah'ında izniyle sizlerinde dertlerinize sıkıntılarınıza derman olmaya devam edeceğim. 22 Yıldır Medyumluk faaliyetinde bulunmaktayım. Türkiye'deki çok az sayıdaki resmi çalışan ruhsatlı ve vergi levhalı medyumdan biriyim. Bio enerji; Havas İlmi; İ-lmi Ledün; Parapsikoloji ve Manevi Şifacılık konularında bir çok çalışmalarım oldu bir çok televizyon kanalında programlar yaptım ve halen de dünya genelinde konferanslara konuşmacı olarak katılmaktayım.

 


Büyü ve Büyülerin Sırrı


Soru Başlıkları


Ünlü medyum hakan hocanın sitesi

İLETİŞİM

bilgimedyum@gmail.com
Kısaca Kendini Tanıtarak; Sorunundan Bahseden Tüm Kardeşlerimin Mailleri Yanıt Bulacaktır.Allaha Emanet Olun

bilgimedyum@gmail.com
Kısaca Kendini Tanıtarak; Sorunundan Bahseden Tüm Kardeşlerimin Mailleri Yanıt Bulacaktır.Allaha Emanet Olun